Góruje (…) nad miastem jakby czuwając nad losem jego mieszkańców
Jerzy Jędrychowski

Karczówka to jedno z najpiękniejszych miejsc widokowych w Kielcach. Należące do Pasma Kadzielniańskiego malownicze wzgórze, położone jest na południowy-zachód od centrum miasta. Jego nazwa wywodzi się od osady leżącej na jego zboczu, zamieszkałej przez górników zajmujących się karczowaniem lasu.

Z położonego 341 m n.p.m. wzniesienia można oglądać rozległą panoramę Gór Świętokrzyskich. Z tarasu widokowego obok kaplicy Matki Boskiej Fatimskiej rozpościera się panorama na Górę Dobrzeszowską, Górę Kuźniacką, Górę Perzową, Górę Sieniawską, Górę Baranią, przełom rzeki Bobrzy, Ciosową, Wykieńską, Wzgórza Tumlińskie, Pasmo Masłowskie z Klonówką, przełom rzeki Lubrzanki, Radostową, Łysicę i Święty Krzyż.

Góruje nad miastem i jak matka obejmuje rozpostartymi ramionami zieleni koron sosnowych dolinę, w której rozłożyły się Kielce.
prof. dr hab. Adam Massalski

Rezerwat krajobrazowy
Krajobrazowe piękno wzgórza objęto ochroną prawną w 1957 roku, kiedy to utworzono na Karczówce rezerwat krajobrazowy o powierzchni 27 ha. Teren rezerwatu posiada walory naukowe i krajobrazowe. Południowe stoki Karczówki zbudowane są z gruboławicowych wapieni, na których widać liczne formy krasu powierzchniowego. W partiach szczytowych występują szare, płytowe i skaliste wapienie. Na północnych stokach Karczówki odsłaniają się ciemne łupki krzemionkowe należące do dolnego karbonu. Wzgórze porasta las sosnowy z dodatkiem brzozy, dębu, buka, grabu i wiązu. Wiek niektórych z drzew sięga 180 lat… W rezerwacie występuje wiele roślin chronionych, m.in.: sasanka łąkowa, bluszcz pospolity, storczyk, lilia złoto głów, zawilec wielokwiatowy, czy konwalia majowa. Występowanie tak rozmaitej roślinności stało się powodem starań o utworzenie w tym rejonie ogrodu botanicznego. Stąd aktualnie u stóp Karczówki od strony południowo-wschodniej powstaje kielecki ogród botaniczny, administrowany przez Geopark Kielce.

Kruszcowa góra
W przeszłości obszar Karczówki był wykorzystywany górniczo. Wydobywano tu wapień oraz rudy ołowiu. Pozostałości dawnych prac górniczych w postaci szybów i rowów poeksploatacyjnych widoczne są na południowym i zachodnim stoku wzgórza. Liczne ślady górnictwa takie jak: zapadliska w miejscach szybów (było ich ok. 3000), tzw. szpary oraz hałdy, obecnie porośnięte lasem i wtopione w krajobraz. Największa szpara na Karczówce (ok. 400m dł i 2 m szer.) znajduje się na zachodnim zboczu i widoczna jest ze szlaku turystycznego.

Od 1996 roku rejon Karczówki, jako jeden z najważniejszych elementów „Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego”, stanowi początkowy punkt Geologicznej Ścieżki Dydaktycznej biegnącej do Chęcin.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.