„Kocham Boże Słowo, całe Słowo, Słowo w słowo” to nazwa niecodziennej wystawy, jaką od kilku dni można zwiedzać w klasztorze Pallotynów na kieleckiej Karczówce. Wystawa prezentuje historię Pisma Świętego, zarówno tysiącletnie wydania rękopisowe, jak i późniejsze drukowane, a wszystko zgromadzone w jednym miejscu.
Wśród prezentowanych eksponatów znajdują się m.in. replika Dziesięciu Przykazań – Tablic Mojżeszowych czy pierwsza stronica Pisma wydrukowana tekstem hebrajskim, repliki rękopisów z Qumran, Aleppo, Septuaginta – przekład tekstów hebrajskich na język grecki, Wulgatę Hieronima, a także późniejsze treści Pisma drukowanego – Biblia Guttenberga, Erazma z Rotterdamu, protestancka i kalwinistyczna Biblia Genewska, Wielka Biblia Henryka VIII, czy też stworzone w Polsce wersje – Biblia Jana Leopolity, Biblia Brzeska, Biblia Wujka, czy Biblia Gdańska.

Wystawa, zlokalizowana w krużgankach klasztoru na Karczówce potrwa do końca maja b.r. Wstęp jest bezpłatny. Aby zwiedzić ekspozycję trzeba dotrzeć do klasztornej kancelarii i poprosić zakonnika o oprowadzenie. Zwiedzanie w godzinach 9.00-17.00.