Od czwartku, 19 stycznia, w cichych krużgankach klasztoru na Karczówce można obejrzeć niezwykłą wystawę Biblii. Dedykowana, ze względu na jubileusz 500-lecia reformacji, wystawa opowiada między innymi o rozwoju tłumaczeń Biblii na języki narodowe, które inicjowały nierzadko rozwój tych języków oraz przypomina dawne hasło „Sola scriptura” – Tylko Pismo, dające wyłączność autorytetowi Pisma Świętego w Kościele, jako źródła wiary. Wystawa prezentuje, w jaki sposób pismo dotarło do naszego kraju i jak znalazło się na naszych półkach zamknięte w okładki, przetłumaczone na nasz rodzimy język. Przypomina także, kto brał udział w tłumaczeniu Biblii i czyje ręce wykonały prace przekazania słowa na piśmie aż do naszych czasów.
Wystawę można zwiedzać do końca lutego 2017 roku, po uprzednim uzgodnieniu wstępu z zakonnikami z Karczówki. Zapraszamy!