Od poniedziałku – 8 maja trwa kolejna edycja rekolekcji z dietą św. Hildegardy. Wykłady tematyczne, Poranna gimnastyka, medytacja, spacery po wiosennym lesie, zajęcia w strefie zdrowego ciała, wieczorne adoracje w milczeniu przed Najświętszym Sakramentem, ciekawy film, spotkania indywidualne z kierownikiem duchowym, wspólne posiłki – to wszystko składa się na tworzenie więzi z ludźmi i Bogiem. Rekolekcje stają się okazją do odzyskania siebie całego z duszą, ciałem i duchem.