W dniu 5 kwietnia w refektarzu klasztoru księży Pallotynów na Karczówce odbyło się seminarium podsumowujące realizację projektów inwentaryzacyjnych i renowatorskich Studenckiego Koła Naukowego „Arkada” z Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, podczas 15-lat działalności. Było ono również okazją do podsumowania 10 lat współpracy Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Księży Pallotynów z Karczówki, z Katedrą Architektury i Urbanistyki Politechniki Świętokrzyskiej.

W seminarium uczestniczyli przedstawiciele władz Politechniki Świętokrzyskiej: prof. Stanisław Adamczak Rektor Politechniki Świętokrzyskiej, prof. Zdzisława Owsiak, Prorektor Politechniki Świętokrzyskiej, dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury PŚk – dr Marek Iwański, a także Dorota Janiszewska – zastępca dyrektora Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą, w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

– Inwentaryzacja konserwatorska pozwala przynajmniej częściowo ochronić polskie dziedzictwo kulturowe za granicą. Wiele z tych pięknych miejsc popada w zupełną ruinę, wręcz zanika. – mówił dr Andrzej Żaboklicki, opiekun koła ARKADA i kierownik Katedry Architektury i Urbanistyki PŚk. Wartość działań inwentaryzacyjnych studentów dla ochrony polskiego dziedzictwa podkreślił też ks. Wiesław Lenart sac – I Radca domu księży Pallotynów na Karczówce – Ogrom pracy włożonej w działania studentów, które wspieramy od lat, to wciąż tak naprawdę kropla w morzu potrzeb. Ważne jednak, że taka działalność ma miejsce i dzięki niej pozostaje pamięć o polskości na naszych dawnych ziemiach. Dlatego już dziś cieszymy się na kontynuację takich prac – mówił, odbierając od prof. Adamczaka okolicznościową plakietę z okazji jubileuszu współpracy Pallotynów z Politechniką Świętokrzyską.

Po zakończeniu seminarium otwarta została wystawa fotograficzna dokumentująca prace inwentaryzacyjne studentów na cmentarzach zagranicznych na wschodzie, m.in. na Ukrainie: w Czerniowcach, Żytomierzu, Lwowie i Kijowie czy też na Łotwie: w Dyneburgu i Rydze.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.