Kancelaria rektoratu w sprawach sakramentów chrztu i ślubu czynna
od wtorku do piątku  w godzinach 10:00 – 12:00 i 15:00 – 17:00.
w soboty w godzinach 9:00 – 12:00
w sprawach pilnych prosimy dzwonić tel. (041) 243 61 03  kom. 882 101 217

Chrzest Święty
Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest w każdą niedzielę podczas Mszy Świętej o godz. 12:00 (istnieje również możliwość udzielenia Chrztu Świętego w innym terminie)

Wymagane dokumenty:

 • zezwolenie Księdza Proboszcza
 • odpis skrócony aktu urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego
 • zaświadczenia rodziców chrzestnych z własnych parafii, poświadczające możliwość pełnienia funkcji ojca lub matki chrzestnej

Informujemy , że akty chrztu dzieci chrzczonych w klasztorze na Karczowce do odebrania tylko w parafii Św. Wincentego Pallotiego na ul. Fosforytowej 6

 

Ślub

 • wszelkich formalności związanych z przygotowaniem dokumentacji przed Ślubem narzeczeni powinni dokonać w swoich parafiach; do kancelarii w kościele na Karczówce należy wtedy dostarczyć tzw. „LICENCJĘ”, najpóźniej na 14 dni przed wyznaczoną datą Ślubu
 • na trzy miesiące przed wyznaczonym terminem Ślubu, narzeczeni potwierdzają wolę zawarcia małżeństwa
 • nie później niż trzy miesiące przed datą Ślubu narzeczeni zgłaszają się z dokumentami w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego

Jeżeli narzeczeni nie posiadają „Licencji” do kancelarii należy dostarczyć następujące dokumenty:

 • zezwolenie Ks. Proboszcza (z jednej parafii) dla Rektora kościoła św. Karola Boromeusza na spisanie protokołu przedmałżeńskiego i błogosławieństwo związku w kościele na Karczówce
 • dowody osobiste narzeczonych
 • aktualne świadectwo Chrztu Świętego i Bierzmowania (jest ważne 6 miesięcy); narzeczeni, którzy przyjęli Chrzest Święty na Karczówce dokument odbierają w kancelarii parafii św. Wincentego Pallottiego, przy ul. Fosforytowej
 • zaświadczenie z USC – jeśli Ślub jest konkordatowy (3 egzemplarze)
 • świadectwo ukończenia Kursu Przedmałżeńskiego (zaświadczenia wydawane w szkołach są również respektowane)
 • poradnictwo rodzinne – zaświadczenie

Aktualne terminy i zapisy nauk przedmałżeńskich w roku 2022

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.