Tytuł projektu: Kompleksowa rewitalizacja Karczówki wraz z przystosowaniem do celów kulturalnych i turystyki historycznej.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych regionu poprzez kompleksowa rewitalizacje zabytkowego kościoła i klasztoru wraz z otoczeniem. Zrealizowane zostaną prace związane z remontem i przebudowa głównego wejścia do kościoła i klasztoru, wyjściem na cmentarz z klasztoru, wejściem do kościoła przystosowanym dla osób niepełnosprawnych, murem ogrodzeniowym wraz z wejściem na teren w murze, elewacją kościoła i budynków przyległych. Wykonane zostaną także prace związane z wieżą polegające na wymianie elementów konstrukcyjnych oraz wykonania obróbek blacharskich oraz remontem tarasu, z wieżą dzwonów polegające na wymianie elementów konstrukcyjnych z pokryciem z blachy miedzianej, częściowej wymianie obróbek blacharskich oraz pokrycia z blachy miedzianej na dachu kościoła. Dodatkowo zabezpieczone zostaną otwory wież oraz odnowione zostaną żaluzje balustrady. Kompleksowość projektu zostanie zapewniona przez renowację opaski oraz zagospodarowanie terenu. Odnowiona wieża zostanie wykorzystana w celu utworzenia galerii historyczno- kulturalnej.

Dzięki realizacji projektu zrealizowane zostaną następujące wskaźniki:

  1. „Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne” docelowo do 8000 osób rocznie,
  2. „Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem” do wartości 1.
  3. W wyniku realizacji projektu zostaną utworzone 2 nowe miejsca pracy dla przewodnika i biletera pełniącego jednocześnie funkcję asystenta osób niepełnosprawnych.
  4. Rewitalizowany obiekt zostanie dostosowany dla osób niepełnosprawnych oraz w projekcie zostaną sfinansowane racjonalne usprawnienia dla osób z niepełnosprawnościami.
  • Wartość ogółem: 3 710 000,00
  • Wydatki kwalifikowalne: 3 710 000,00
  • Wnioskowane dofinansowanie: 2 847 796,00
  • Wkład UE: 2 782 500,00
  • Wkład własny: 862 204,00

Pierwszy etap prac w realizacji. Wylewka fundamentów pod schody.