Każdy, kto z całą gorliwością, na jaką go stać (…) stara się spełniać dzieła miłości i gorliwości, wykonuje pewnego rodzaju apostolstwo.
Wincenty Pallotti

Pallotyni czyli Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego to katolicka wspólnota księży. Głównym założeniem pallotyńskiego dzieła – zgodnie z charyzmatem założyciela – Wincentego Pallotiego jest rozbudzanie gorliwości i miłości u wszystkich wiernych. Z tego wynika intensywna i zaangażowana działalność duszpasterska i misyjna księży Pallotynów.

Szczegółowe informacje dotyczące struktury, charyzmatu i dzieła Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego oraz informacje związane z aktualną działalnością Pallotynów w Polsce znaleźć można pod adresem: www.pallotyni.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.