Księża Pallotyni z Karczówki zapraszają na kolejną wieczorną adorację w ciszy, nazywaną „Nocą Nikodema”. Najbliższy termin to czwartek – 27 marca, w godzinach 19.00 – 21.00.
„Noc Nikodema” to kontynuacja zapoczątkowanego w Czechach projektu ewangelizacyjnego „Nikodemova Noc”, który od 2012 roku realizowany jest przez wspólnotę ojców Pallotynów ze Slavkovic, na Morawie. Wieczorne adoracje w kościele św. Karola Boromeusza na Karczówce odbywają się w każdy 2 i 4 czwartek miesiąca.
Więcej informacji o „Nocy Nikodema” można znaleźć na stronie www.nocnikodema.pl.