Fundacja Rozwoju Aktywności „PROGRESS” wraz z Miejską Biblioteką Publiczną w Kielcach w dniu 19.05.2022 r. organizuje wydarzenie pod nazwą „Osoby niepełnosprawne obecne w kulturze” wraz z aukcją charytatywną na rzecz odbudowy „Szkoły Wrażliwości w Kapkazach, gmina Bodzentyn. Wydarzenie zostało objęte m. in. patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Przedsięwzięcie obejmuje organizację: koncertu charytatywnego zespołu „Gędzi Chór”, a także wydarzeń towarzyszących, takich jak:

– wystawa Polskiej Akademii Nauk pt. „Jan III Sobieski – król/dyplomata” wraz z prelekcją prof. Hanny Krajewskiej z Państwowej Akademii Nauk,

– pokaz mody projektantki Ewy Łukawskiej,

– pokaz mody dzieci z Zespołem Downa z Fundacji „Kochaj mnie po prostu”,

– występ Zespołu Inscenizacji Tanecznej „Uśmiech” – osoby z niepełnosprawnościami,

– licytacja zebranych przedmiotów, z której zysk zostanie przekazany na cel wydarzenia,

– degustacja produktów regionalnych,

– prezentacja rękodzieła Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Pietraszkach – rękodzieło będzie można nabyć, a zysk zostanie przekazana na rzecz odbudowy Szkoły Wrażliwości w Kapkazach.

Wszystkie zebrane podczas wydarzenia środki zostaną przekazane na odbudowę Ośrodka Kapkazy – „Szkoła Wrażliwości” znajdującego się w Gminie Bodzentyn. Ośrodek został całkowicie zniszczony podczas pożaru jaki wybuchł w nim w listopadzie 2021 roku. Spłonęło zarówno miejsce pracy, warsztatów, spotkań, prób i kameralnych koncertów Gędziego Chóru, jak i instrumenty  oraz  sprzęt nagłośnieniowy, oba piece ceramiczne, szkliwa, formy. W tym wyjątkowym miejscu dzieci
i dorośli chłonęli naturę, wracając do swoich korzeni. Ośrodek organizował także warsztaty z uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami.

Jeżeli zechcieliby Państwo aktywnie uczestniczyć w organizacji tego niezwykłego wydarzenia na zasadach partnerstwa, bylibyśmy niezmiernie szczęśliwi. Zachęcamy do kontaktu w tej sprawie pod nr tel. 607 570 902.

PROGRAM WYDARZENIA

„OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI OBECNE W KULTURZE”

19.05.2022 r.

16:00 – „Spotkanie z historią” – żywa lekcja historii prowadzona przez Państwową Akademię Nauk z Janem III Sobieskim z Królewskiej Fundacji Jana III Sobieskiego

17:00 – powitanie gości, przemówienie Króla Jana III Sobieskiego, zaproszenie na wystawę PAN

17:05 – przemówienie Dyrektor Polskiej Akademii Nauk w Warszawie – dr hab. Hanny Krajewskiej

17:20 – występ Zespołu Inscenizacji Tanecznych „Uśmiech”

17:30 – występ zespołu Gędzi Chór – cz. 1

17:45 – pokaz mody z udziałem dzieci z Fundacji „Kochaj mnie po prostu”

18:15 – występ zespołu Gędzi Chór – cz. 2

18:30 – pokaz mody projektantki Marzeny Chełmińskiej

19:00 – występ zespołu Gędzi Chór –  cz. 3

19:15 – licytacja zebranych przedmiotów, z której zysk przekazany zostanie na cel wydarzenia

19.30 – degustacja produktów regionalnych

20:00 – zakończenie