W środę 18 marca 2015 roku, o godzinie 13.15, w klasztorze Pallotynów na Karczówce odbędzie się wernisaż wystawy planszowej „Moją polityką jest miłość”, obrazującej życie i dzieło św. Urszuli Ledóchowskiej.
Wystawa została zbudowana wokół wypowiedzi św. Jana Pawła II na temat św. Urszuli, z szerokim uwzględnieniem jej myśli patriotyczno-społecznych. Jest ona jednocześnie kalendarium, uwypuklającym wszechstronną działalność, poświęconą Bogu, Ojczyźnie i drugiemu człowiekowi. Święta  została w niej pokazana jako aktualny wzór dla wszystkich Polaków – nauczycielka w wielu dziedzinach życia i przewodniczka w rozwiązywaniu dylematów tożsamościowych, rodzinno-wychowawczych i religijnych.