Nasza wiara niech będzie ożywiana czynami miłości. W przeciwnym razie będzie martwa.

Wincenty Pallotti

Wincenty Pallotti, założyciel Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, urodził się 21 kwietnia 1795 roku w Rzymie, gdzie spędził całe swoje życie. Był pełnym apostolskiej gorliwości kapłanem, a przy tym zatopionym w Bogu mistykiem. Jego dążenie do ożywiania wiary i rozpalania miłości wśród członków Ludu Bożego przyjęło formę Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, które powołał do życia w 1835 roku.

Życie i działalność Pallottiego w znaczący sposób wpłynęła na apostolstwo Kościoła. Nie bez przyczyny nazywa się go „zwiastunem przyszłości”. W swoich dziełach kreślił obraz burzliwego stulecia, w którym żył. Wskazywał na obawy, niepokoje i skostniałe formy życia współczesnej mu rzeczywistości. Pallotti budował pomost wiodący ku przyszłości. Był człowiekiem wielkich pragnień, nie zaś dogmatycznego systemu. Wiedział, że rzeczywistość wymaga czynu.

  Trzeba zjednoczyć ludzkie siły w ewangelizacji świata. Trzeba pozyskać dla potrzeb Kościoła wszystkich katolików świeckich i pogan.

Wincenty Pallotti

 

Nie bez przyczyny utożsamiano z jego osobą określenie: „apostoł Rzymu”. W ciągu 32 lat swojej kapłańskiej działalności Wincenty Pallotti dał się poznać nie tylko jako duszpasterz i rektor, ale także jako profesor teologii dogmatycznej i scholastycznej na uniwersytecie La Sapienza. Był spowiednikiem, psychoterapeutą, działaczem społecznym, autorem książek, a ponadto wspaniałym kaznodzieją, rekolekcjonistą, konsultantem młodych teologów i filozofów, pełnym zrozumienia opiekunem żołnierzy, więźniów i chorych. Spieszył ubogiej wiejskiej ludności, organizował wieczorowe szkoły cechów rzemieślniczych. Zaangażowany był również w pracę z młodzieżą. Każdy człowiek był dla niego ważny. Pełną pokory, poświęcenia i serdeczności postawą zdobywał zaufanie ludzi. Słowem – był Pallotti chrześcijaninem czynu. Pragnął nieść Kościołowi wszechstronną pomoc w ożywianiu wiary. Myśl Wincentego Pallotiego jest łączącą ludzi nadzieją i miłością.

Zabiegajcie także o to, aby inni troszczyli się o siebie wzajemnie.

Wincenty Pallotti

Pracą badawczą związaną z postacią Św. Wincentego Pallottiego zajmuje się Instytut Pallottiego. Zapraszamy na stronę Instytutu: www.pallotti.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.