6. stycznia Księża Pallotyni z Karczówki zaprosili kielczan na Wieczór Trzech Króli „Betlejem jest wszędzie, gdzie rodzi się dobro”. Wieczór rozpoczął się spotkaniem dyskusyjnym na temat Święta Trzech Króli – jego historycznej genezy i aktualnego znaczenia w zmieniającym się świecie. Podczas rozmowy, zgromadzeni w refektarzu uczestnicy próbowali odpowiedzieć na pytanie: Co współcześnie znaczy być dobrym człowiekiem? Co przynoszą Trzej Królowie dzisiaj? W trakcie dyskusji przedstawiciele organizacji wolontaryjnych i stowarzyszeń mieli okazję podzielić się swoimi doświadczeniami i pomysłami wpisującymi się w ideę Święta Trzech Króli.

Wieczór zwieńczył koncert kolęd w wykonaniu chóru „GodArt” z Żytomierza na Ukrainie, który rozpoczął się tuż po uroczystej mszy świętej w kościele p.w. Świętego Karola Boromeusza na Karczówce.