W klasztorze na Karczówce rozpoczęły się wakacje z teatrem słowa. W trakcie sześciu trzygodzinnych spotkań od 18 do 29 sierpnia młodzież zainteresowana sztuką teatralną będzie miała okazję pracować nad poematem opisowo-lirycznym H. Jachimowskiego „Zapisane w pamięć”. Treść poematu dotyczy historii i współczesności klasztoru Karczówka. Warsztaty prowadzi Szczęsny Wroński.