19 stycznia 2014 roku Księża Pallotyni z Karczówki, Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Narodowego w Kielcach oraz Stowarzyszenie Ochrony Tradycji Genius Loci „Karczówka” zorganizowało obchody 151. rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego. Po uroczystej mszy świętej w kościele p.w. Świętego Karola Boromeusza odprawianej w intencji ojczyzny, odbył się Apel Pamięci i Salwa Honorowa przy pomniku powstańców usytuowanym przy klasztornym murze. Uroczystości w kościele na Karczówce poprzedził Marsz Pamięci na Karczówkę szlakiem Powstańców. Wymarsze rozpoczęły się o godz. 9.30. Jedna z grup wyruszyła sprzed bramy Kieleckiej Fabryki Pomp Białogon, z kolei druga  – ze skrzyżowania ulic Piekoszowskiej i Białogońskiej. W organizację Marszu Pamięci zaangażowały się: Spółka Leśna Wspólnoty Gruntowej „Białogon”, Młodzież z Białogonu, klub PTTK „Przygoda” oraz Wspólnota Leśno-Gruntowa byłej wsi Czarnów.