Projekt „Kompleksowa rewitalizacja Karczówki wraz z przystosowaniem do celów kulturalnych i turystyki historycznej” będzie realizowany w klasztorze Pallotynów na Karczówce w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Umowę w tej sprawie uroczyście podpisali Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Adam Jarubas oraz rektor wspólnoty księży pallotynów z Karczówki – ks. Jan Oleszko SAC.

W ramach podjętej rewitalizacji zrealizowane zostaną: naprawa i dostosowanie do celów turystycznych wieży kościoła oraz całkowity remont sygnaturki, remont poszycia dachowego kościoła, wykonanie drogi dla niepełnosprawnych od północnej strony Kościoła oraz zamontowanie specjalnej windy, zagospodarowanie placu (cmentarza kościelnego) remont ogrodzenia kościoła, przebudowa wejścia do Kościoła od strony południowej, całkowity remont schodów wejściowych do kościoła i wykonanie ścieżki w ciągu dojścia do kościoła.

Dzięki temu pozyskane środki pozwolą w ciągu około 10 lat (począwszy od 2009 roku) całkowicie odnowić XVII wieczny klasztor. Są one niejako dopełnieniem dotychczas wykonanych inwestycji na terenie klasztoru, w ramach projektu Pallotyńskiego Centrum Dialogu, Wychowania i Promocji.