Kancelaria rektoratu w sprawach sakramentów chrztu i ślubu czynna
od poniedziałku do piątku  w godzinach 9:00 – 12:00 i 14:00 – 17:00.
w soboty w godzinach 9:00 – 12:00
w sprawach pilnych prosimy dzwonić tel. (041) 243 61 03  kom. 882 101 217

Chrzest Święty
Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest w każdą niedzielę podczas Mszy Świętej o godz. 12:00 (istnieje również możliwość udzielenia Chrztu Świętego w innym terminie)

Wymagane dokumenty:

 • zezwolenie Księdza Proboszcza
 • odpis skrócony aktu urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego
 • zaświadczenia rodziców chrzestnych z własnych parafii, poświadczające możliwość pełnienia funkcji ojca lub matki chrzestnej

Ślub

 • wszelkich formalności związanych z przygotowaniem dokumentacji przed Ślubem narzeczeni powinni dokonać w swoich parafiach; do kancelarii w kościele na Karczówce należy wtedy dostarczyć tzw. „LICENCJĘ”, najpóźniej na 14 dni przed wyznaczoną datą Ślubu
 • na trzy miesiące przed wyznaczonym terminem Ślubu, narzeczeni potwierdzają wolę zawarcia małżeństwa
 • nie później niż dwa miesiące przed datą Ślubu narzeczeni zgłaszają się z dokumentami w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego

Jeżeli narzeczeni nie posiadają „Licencji” do kancelarii należy dostarczyć następujące dokumenty:

 • zezwolenie Ks. Proboszcza (z jednej parafii) dla Rektora kościoła św. Karola Boromeusza na spisanie protokołu przedmałżeńskiego i błogosławieństwo związku w kościele na Karczówce
 • dowody osobiste narzeczonych
 • aktualne świadectwo Chrztu Świętego i Bierzmowania (jest ważne 6 miesięcy); narzeczeni, którzy przyjęli Chrzest Święty na Karczówce dokument odbierają w kancelarii parafii św. Wincentego Pallottiego, przy ul. Fosforytowej
 • zaświadczenie z USC – jeśli Ślub jest konkordatowy (3 egzemplarze)
 • świadectwo ukończenia Kursu Przedmałżeńskiego (zaświadczenia wydawane w szkołach są również respektowane)
 • poradnictwo rodzinne – zaświadczenie

Kurs przedmałżeński

Księża Pallotyni z Karczówki serdecznie zapraszają do uczestnictwa w kursach przedmałżeńskich przygotowujących do sakramentu małżeństwa. Możliwa do wyboru formuła kursów jest zależna od wewnętrznego zapotrzebowania narzeczonych. Możliwe do wyboru formy to:
– tygodniowe rekolekcje przedmałżeńskie (z pobytem w klasztorze),
– weekendowe rekolekcje przedmałżeńskie (z pobytem w klasztorze),
– trzydniowe nauki przedmałżeńskie (2 dni spotkań w weekend oraz nabożeństwo pojednania i pokuty w trzecim, wybranym przez narzeczonych dniu)

Weekendowe nauki przedmałżeńskie na Karczówce rozpoczynają się przeważnie w każdy ostatni pełny weekend miesiąca, bywają jednak odstępstwa od tej zasady. Spotkania prowadzone są w godzinach 9.00 – 16.00 (sobota) i 16.00 – 19.30 (niedziela).  W przypadku dużego zainteresowania uruchamiamy również dodatkowe terminy nauk przedmałżeńskich – ich aktualną, pełną listę można śledzić na stronie z internetowym formularzem zgłoszeniowym.
Na nauki przedmałżeńskie nie wymagamy żadnych dokumentów. Konieczna jest obecność uczestników na zajęciach, by mogli otrzymać zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Aktualne terminy i zapisy nauk przedmałżeńskich w roku 2021

Program nauk przedmałżeńskich:

 • sobota  – od 9.00 do 16.00;
 • w niedzielę – od 16.00 do 19.30 (w tym wprowadzenie w liturgię Sakramentu Pokuty i Pojednania i liturgię ślubną, Msza święta, po mszy zakończenie i wręczenie zaświadczeń)

Informacje dodatkowe:

 • księża Pallotyni z Karczówki nie prowadzą poradni przedmałżeńskiej, osoby zainteresowane mogą zwrócić się w tej sprawie do proboszcza własnej parafii
 • podejmowanie organizacji kursu przedmałżeńskiego jest motywowane pragnieniem towarzyszenia w przygotowaniach do jednego z najważniejszych wydarzeń w Państwa życiu, jesteśmy szczęśliwi, że możemy pomóc w tych przygotowaniach
 • nie pobieramy żadnych opłat, prosimy o modlitwę, kto uzna za stosowne, może złożyć ofiarę na Klasztor, by ten mógł realizować swoją misję

Tematy poruszane podczas nauk przedmałżeńskich:

 • Kim jest dla mnie Chrystus?
 • Miłość w małżeństwie (Drogi i rozdroża miłości)
 • Tworzenie i trwałość wspólnoty małżeńskiej.
 • Odpowiedzialne rodzicielstwo i regulacja poczęć.
 • Co to znaczy wierzę? (Co znaczy być chrześcijaninem?)
 • Powołanie do społeczności wierzących – Kościół to my.
 • Dzieci i tworzenie środowiska wychowawczego.
 • Kształtowanie życia rodzinnego (życie religijne, organizacja, obyczaje).
 • Bóg chce nas zbawić w Kościele (sakramenty).
 • Małżeństwo sakramentem.
 • Skupienie przedślubne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *