Za nami kolejna, trzecia już edycja spotkania poetyckiego z cyklu „Rozmawiajmy wierszami”. Głównym założeniem proponowanej imprezy literackiej jest budowanie dialogu za pomocą tekstów poetyckich oraz stworzenie dla młodych twórców miejsca, w którym mogą dzielić się swoim indywidualnym postrzeganiem rzeczywistości.

W ramach spotkania, które prowadził opiekun Studia-Karczówka-Perspektywa – Szczęsny Wroński – poeci dyskutowali na temat idei stworzenia pisma kulturalno-literackiego. Kolejne spotkanie literackie z cyklu „Rozmawiajmy wierszami” planowane jest we wrześniu.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.