12 czerwca 2014 roku na Karczówce odbył się Rowerowy Rajd Pamięci Legionów 1914 roku – Karczówka 2014. Wydarzenie zorganizowali: Stowarzyszenie Ochrony i Tradycji Genius Loci „Karczówka”, Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Narodowego oraz Księża Pallotyni z Klasztoru na Karczówce.

 Wydarzenie to jest upamiętnieniem 100-lecia pobytu w Kielcach w sierpniu i wrześniu 1914 roku wojsk polskich, które 13 sierpnia 1914 roku stoczyły pierwszą bitwę z wojskami rosyjskimi na terenie pomiędzy nieistniejącym już folwarkiem Czarnów a klasztorem na Karczówce. Bitwa ta, uznawana jest za pierwszą w drodze ku wolności w latach 1914-1920. Właśnie 12 czerwca 1935 roku, włączając się do ogólnopolskiej akcji sypania ziemi z pól bitewnych na tworzonym wówczas kopcu im. J. Piłsudskiego na Sowińcu w Krakowie, pobrano ziemię z Karczówki. Pierwsze pobranie ziemi dokonane zostało przez czterech absolwentów gimnazjum im. Śniadeckiego w Kielcach, którzy sztafeta rowerową  zawieźli ziemię w ozdobnej urnie do Krakowa. Stąd symboliczny wymiar Rowerowego Rajdu Pamięci Legionów 1914 roku. W Rajdzie wzięli udział kieleccy licealiści, którzy przyjechali na klasztorny dziedziniec w samo południe. Spotkanie uświetniła swoją obecnością Wiceminister Obrony Narodowej – Pani Beata Oczkowicz.

Wydarzenie włączone jest w program Wojewódzkich Obchodów 100. Rocznicy Czynu Niepodległościowego Polaków podczas I Wojny Światowej. Rowerowy Rajd Pamięci Legionów 1914 roku objęli patronatem: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Adam Jarubas oraz Świętokrzyski Kurator Oświaty – Małgorzata Muzoł.