Zgodnie z art.11 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim (wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018 r.) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni), z siedzibą w Kielcach przy ul.Pl. Karczówka- Klasztor 1

2. Z administratorem można skontaktować się telefonicznie- nr tel. 784-507-884 lub mailowo: info@karczowka.com

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapisu (rejestracji) na kurs przedmałżeński zgodnie z art.7 ust.1 pkt.6) Dekretu.

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby będące zaangażowane w rejestrację na kurs.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia kursu.

6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z Dekretem.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych uniemożliwi zapisanie się na kurs.