Celem projektu jest zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych regionu poprzez kompleksowa rewitalizacje zabytkowego kościoła i klasztoru wraz z otoczeniem. Zrealizowane zostaną prace związane z remontem i przebudowa głównego wejścia do kościoła i klasztoru, wyjściem na cmentarz z klasztoru, wejściem do kościoła przystosowanym dla osób niepełnosprawnych, murem ogrodzeniowym wraz z wejściem na teren w murze, elewacją kościoła i budynków przyległych. Wykonane zostaną także prace związane z wieżą polegające na wymianie elementów konstrukcyjnych oraz wykonania obróbek blacharskich oraz remontem tarasu, z wieżą dzwonów polegające na wymianie elementów konstrukcyjnych z pokryciem z blachy miedzianej, częściowej wymianie obróbek blacharskich oraz pokrycia z blachy miedzianej na dachu kościoła. Dodatkowo zabezpieczone zostaną otwory wież oraz odnowione zostaną żaluzje balustrady. Kompleksowość projektu zostanie zapewniona przez renowację opaski oraz zagospodarowanie terenu. Odnowiona wieża zostanie wykorzystana w celu utworzenia galerii historyczno- kulturalnej.

Wartość ogółem: 3 710 000,00

Wydatki kwalifikowalne: 3 710 000,00

Wnioskowane dofinansowanie: 2 847 796,00

Wkład UE: 2 782 500,00

Wkład Budżetu Państwa: 65 296,00

Wkład własny: 862 204,00

Trwa realizacja projektu.

Pierwszy etap prac w realizacji. Wylewka fundamentów pod schody.