Księża Pallotyni rozpoczęli przygotowania do realizacji zadania pod nazwą: „Remont i przebudowa wejść do kościoła i klasztoru Księży Pallotynów z przystosowaniem dla niepełnosprawnych, zagospodarowanie terenu oraz remont elewacji dachu i wież kościoła”.

Trwa realizacja projektu.

Pierwszy etap prac w realizacji. Wylewka fundamentów pod schody.