Rekolekcje „Życie i śmierć są w mocy języka” pozwolą Ci poznać skąd pochodzą nasze myśli i co wpływa na sposób myślenia oraz jak kształtują się nasze przekonania. Dowiesz się o tym, jak przemienić sposób myślenia, bo od niego zależą wypowiadane słowa, a w efekcie tego sposób życia.

Wszyscy jesteśmy obciążeni złymi słowami usłyszanymi pod naszym adresem i wszystkim nam zdarza się, że źle mówimy o sobie, a szczególnie o innych. W życiu duchowym istnieje prawo siewu – „to co siejesz, to zbierać będziesz”. Otrzymujemy więc to, co wyznajemy swoimi ustami, ponieważ wypowiadane słowa mają moc sprawczą. Biblia mówi, że wszelka zła mowa (oskarżenia, krytyka, narzekanie, szemranie, złorzeczenie) ma bardzo negatywny wpływ na nasze życie i innych. Kiedy używamy języka ku złemu, blokujemy pomyślne życie i sprowadzamy duchową śmierć. Również złe słowa wypowiadane o sobie to droga do autodestrukcji, są one „prorokowaniem” nad sobą, co obciąża nas mentalnie, budują fałszywe przekonania i negatywne nastawienia, a w konsekwencji stanowi przeszkodę do rozwoju i życia w sposób pełny.

Uczestnicząc w rekolekcjach poznasz:
– jaką moc ma Słowo Boże i jak działa w naszym życiu
– jaką moc ma słowo ludzkie i dlaczego
– jakie znaczenie mają słowa przekleństwa i błogosławieństwa
– jak bronić się przed skutkami złej mowy innych
– w jaki sposób korzystać z mocy Bożej, aby doświadczać uzdrowienia
– jak uwolnić się od skutków złych słów, która zatrzymują nas w rozwoju

ZAPRASZAMY!
Jeśli chcesz przemienić swój sposób myślenia i używania języka, chcesz uwolnić się od skutków złej mowy, złorzeczeń, przekleństw i nauczyć się mówić tak, aby kreować dobre, pomyślne życie, według zamysłu Bożego – ten czas i to miejsce jest dla Ciebie!

Termin: 10-12 grudnia 2021r

Miejsce: Karczowka Klasztor, Kielce

Możliwość udziału stacjonarnie oraz online (konferencje)

PROWADZI – IRENA NEUMUELER (teolog, nauczyciel, trener rozwojuosobistego, coach chrześcijański)

Zapisy:
rekolekcjekobiece@gmail.com
tel. 530 989 181