Papieski Integracyjny Bieg Przełajowy Karczówka 2013

W czwartek, 23 maja, na wzgórzu Karczówka odbył się Papieski Integracyjny Bieg Przełajowy. Jego organizatorami byli: Świętokrzyskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Sprawni Razem” oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 17 im. Karola Wojtyły w Kielcach. W przygotowanie wydarzenia aktywnie włączyli się księża Pallotyni z Karczówki. W biegu uczestniczyło blisko 150 osób Więcej…

Koncert w ramach festiwalu ANIMA MUNDI

W piątek, 24 maja w kościele św. Karola Boromeusza na Karczówce odbył się koncert w ramach dwudziestej czwartej edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Sakralnej ANIMA MUNDI, organizowanego przez Kieleckie Centrum Kultury. Księża Pallotyni z Karczówki, którzy od lat współpracują z organizatorami festiwalu ANIMA MUNDI, gościli tym razem międzynarodowy żeński kwartet Więcej…

Muzyczna majówka na Karczówce

15 maja po wieczornej mszy świętej w wirydarzu klasztoru na Karczówce odbył się koncert pochodzącego z Łucka na Ukrainie zespołu Złota Nuta. Koncert poprzedziło wspólne śpiewanie Litanii Loretańskiej do N.M.P. Muzycy wykonali klasyczne, śpiewane a capella pieśni sakralne, a także tradycyjne pieśni folklorystyczne z różnych regionów Europy. Po koncercie Księża Więcej…

Seminarium i wystawa studentów Politechniki Świętokrzyskiej

W dniu 5 kwietnia w refektarzu klasztoru księży Pallotynów na Karczówce odbyło się seminarium podsumowujące realizację projektów inwentaryzacyjnych i renowatorskich Studenckiego Koła Naukowego „Arkada” z Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, podczas 15-lat działalności. Było ono również okazją do podsumowania 10 lat współpracy Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Księży Pallotynów z Karczówki, Więcej…