Szukajmy tego co łączy. Wychodząc z tego samego źródła różnymi drogami budujmy kulturę pokoju.

,,Dawanie świadectwa obecności Bog”

,,Bearing Witness to the Presence of God”

W dniach od 6 do 12 sierpnia 2020 r. w klasztorze księży Pallotynów na Karczówce w Kielcach odbędzie się kolejne szóste już spotkanie medytacyjne chrześcijan i muzułmanów w intencji pokoju. Muzułmanie należący do mistycznego nurtu islamu – sufizmu, oraz chrześcijanie będą przebywać ze sobą przez tydzień doświadczając wspólnej modlitwy oraz obecności.Spotkanie jest inicjatywą oddolną ludzi bezstronnych, których łączy wspólne pragnienie pokoju, wzajemnego poszanowania, zrozumienia i harmonii międzywyznaniowej.

Celem odosobnienia jest zbliżenie reprezentantów  religii chrześcijańskiej i muzułmańskiej poprzez wspólną medytację, dialog, modlitwę oraz wzajemne poznanie się.

Każdego dnia uczestnicy obu wyznań siadają przy wspólnej medytacji w intencji pokoju międzyreligijnego i pokoju na świecie oraz do dyskusji na wybrane tematy – szczegóły tutaj.

Podczas spotkania przewidziane są sesje pytań i odpowiedzi, z udziałem nauczycieli duchowych obu tradycji:  ks. Jana Oleszko SAC, oraz Szajcha Hamida Hasana z Indii (niestacjonarnie), jak również spotkania indywidualne.

W trakcie 5 dniowego spotkania uczestnicy pochodzący z różnych stron świata i z Polski, będą w wolnym czasie mieli wiele okazji do wspólnych rozmów, lepszego poznania i zaprzyjaźnienia się.

Aktywności wspólne dla Chrześcijan i Muzułmanów poniżej czyt. PROGRAM.

Aktywność główna (main activity) o godzinie:

10:30 – 11.30 CHRZEŚCIJANIE I MUZUŁMANIE/MUSLIMS AND CHRISTIANS TOGETHER – Q&A, STORY READING/PYTANIA I ODPOWIEDZI

Sesja dyskusji na wybrane tematy TUTAJ
Proponujemy również „Sufi drama” – czytanie/opowiadanie przypowieści z tradycji sufickie.

Będziemy wspólnie odpowiadać na pytania i wspólnie udzielać się w dyskusji.

I druga wspólna sesja:

18.00-18:45  Q&A INTERESTING NUGGETS/ROZMOWY NA ROŻNE TEMATY

Idea ta jest zaczerpnięta z Koranu:

„O ludzie!
Oto stworzyliśmy was z mężczyzny i kobiety
i uczyniliśmy was ludami i plemionami,
abyście się wzajemnie znali”.
Sura 49:13

PROGRAM

WIĘCEJ INFORMACJI POD NUMEREM TELEFONU – kom: 784-507-884 lub 882-101-217

ZAPRASZAMY!!!