Szukajmy tego co łączy. Wychodząc z tego samego źródła różnymi drogami budujmy kulturę pokoju.

„Mój pokój źródłem pokoju wszystkich“

/Jan Paweł II/

 

 

W dniach od 15 do 21 lipca 2019 r. W klasztorze księży Pallotynów na Karczówce w Kielcach odbędzie się kolejne piąte spotkanie medytacyjne chrześcijan i muzułmanów w intencji pokoju. Muzułmanie należący do mistycznego nurtu islamu – sufizmu, oraz chrześcijanie będą przebywać ze sobą przez tydzień doświadczając wspólnej modlitwy oraz obecności.Spotkanie jest inicjatywą oddolną ludzi bezstronnych, których łączy wspólne pragnienie pokoju, wzajemnego poszanowania, zrozumienia i harmonii międzywyznaniowej.

Celem odosobnienia jest zbliżenie reprezentantów  religii chrześcijańskiej i muzułmańskiej poprzez wspólną medytację, dialog, modlitwę, oraz wzajemne poznanie się.

Każdego dnia uczestnicy obu wyznań siadają przy wspólnej medytacji w intencji pokoju między-religijnego i pokoju na świecie.

Podczas spotkania przewidziane są sesje pytań i odpowiedzi, z udziałem nauczycieli duchowych obu tradycji:  ks. Jana Oleszko SAC, oraz Szajcha Hamida Hasana z Indii, jak również spotkania indywidualne.

W trakcie 5 dniowego spotkania uczestnicy pochodzący z różnych stron świata i z Polski, będą w wolnym czasie mieli wiele okazji do wspólnych rozmów, lepszego poznania i zaprzyjaźnienia się.

PROGRAM

WIĘCEJ INFORMACJI POD NUMEREM TELEFONU – kom: 882 101 217