O REKOLEKCJACH

Pełna informacja o rekolekcjach na stronie www.domslowa.pl

Wspólnota księży Pallotynów na Karczówce, zaprasza na tygodniowe rekolekcje „Lectio Divina”.

Rekolekcje „Lectio divina”, oparte są na praktyce modlitwy słowem Bożym. Jest to praktyka dostępna dla wszystkich wierzących: duchownych i świeckich. Jest szczególnym rodzajem duchowości. Składają się na nią cztery etapy modlitwy słowem Bożym: lectio (czytanie) – meditatio (medytacja) – oratio (modlitwa) – contemplatio (kontemplacja). Wierne kroczenie drogą „Lectio divina” pomaga zgłębić słowo Boże, aż do całkowitego zjednoczenia się z Jezusem, Słowem Wcielonym, który przemienia ludzkie życie i staje się jego Panem.
Słowo Boże postawione w centrum codzienności porządkuje ją i oczyszcza z chaosu i z niepokoju. Staje się punktem odniesienia w rozeznawaniu codziennych wyborów. Uczy szukania woli Bożej i odpowiadania na nią. Wychowuje do kontemplacji pośród codzienności.

Warunki uczestnictwa w rekolekcjach
1. Decyzja podjęcia ośmiodniowych rekolekcji przeżywanych w klimacie pełnego milczenia.
2. Zgoda na codzienne rozmowy z kierownikiem duchowym na temat swoich przeżyć wewnętrznych, rodzących się podczas osobistej modlitwy słowem Bożym.

Jako uczestnik zostaniesz przygotowywany przez prowadzącego do czterech momentów dnia:

I. Lectio: czytania z wiarą i uwagą świętego tekstu, jak gdyby dyktował go dla Ciebie Duch Święty. Słowo Boże, które zostało spisane, jest ciągle słowem, które musi być przez Ciebie usłyszane i przyjęte całą istotą.

II. Meditatio: umiejętności dogłębnego zrozumienia czytanego tekstu i odpowiedzi na pytanie: „Co Bóg mówi do mnie?”; Medytacja jest to stopniowe wprowadzenie w tajemnicę Słowa: pilne skupienie umysłu i poszukiwanie ukrytej prawdy; Bogactwo słowa będzie Ci pomagało poznać i zrozumieć siebie.

III. Oratio: umiejętności rozmowy z Bogiem, otwierania przed Bogiem serca, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w Tobie słowo; Modlitwy prostej i spontanicznej – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”.

IV. Contemplatio: umiejętności trwania przed Bogiem całym sobą, modlitwy obecnością.
Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu; Rozmowa serca z sercem; Jest to godzina nawiedzenia Słowa.