Niech będzie błogosławiony Nowonarodzony i Ty w Nim!

W pewnym człowieku narodził się Chrystus,
Ale ów człowiek nie słyszał
Ani śpiewu pasterzy,
A nie przyniósł Chrystusowi w darze
Złota i mirry
Na podobieństwo trzech Mędrców.
Nie miał złota i mirry
Ani nie uważał się za mędrca.
Ofiarował Mu natomiast
Swoją samotność,
Swoje cierpienia,
Swoje grzechy,
Swoją biedę,
Swoje upadki,
Po prostu
Wszystko, co posiadał.
Powiedział:
Ty zawsze polujesz na człowieka, Panie.
Upodobałeś Sobie mnie,
Chociaż nie wiem dlaczego…
Tak narodził się Chrystus w pewnym człowieku.

Tak również pragnę aby się narodził w Tobie, aby błogosławił Twoim czynom aby stawał się radością i pokojem.

Ks. Jan Oleszko sac
Rektor Klasztoru na Karczówce wraz ze Wspólnotą Księży Pallotynów