Zapraszamy na koncert, który odbędzie się 28 lutego 2021 w Refektarzu Klasztoru na Karczówce w Kielcach.

Ta muzyczno-poetycka opowieść przeniesie nas w czasie i przestrzeni na pustynię egipską, w tajemne zakamarki pałaców Bizancjum i wreszcie za furty średniowiecznych klasztorów.

O swoich inspiracjach artystka mówi tak:

„Czas, w którym rodził się pomysł na projekt, był dla mnie czasem zmagania się z nowym wymiarem mojej kobiecości, naznaczonej chorobą oraz sytuacją pandemiczną i związanym z tym obumieraniem starego porządku świata. Wszyscy zadawaliśmy wówczas pytania i poszukiwaliśmy odpowiedzi. Silnie odczuwałam, że oto stoimy na progu czegoś nowego, jeszcze niezdefiniowanego. Że świat przechodzi głęboką przemianę na naszych oczach. Poczułam wówczas, że to właściwy moment, by zanurzyć się w temat, który pociągał mnie od zawsze — kobiet mistycyzmu chrześcijańskiego. Kobiet wizjonerek, ascetek odciętych od świata, kobiet poszukujących Boga i odnajdujących Go w bezpośrednim doświadczaniu wewnętrznej ciszy. Kobiet ekstatyczek i artystek, przebudzonych, wiedzących. I wyruszyłam w tę podróż nie wiedząc, dokąd mnie zaprowadzi muzycznie, tekstowo, duchowo. Ten koncert będzie listem z owej podróży. Zrealizowałam go dzięki stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zapraszam. ”

Kasia Kassija Tercz

śpiewa i tworzy swoją muzykę posługując się elektronicznym voice looperem, którym multiplikuje swój głos tworząc nieogarnione zdawałoby się, pozaziemskie chóry i orkiestry, a każdy jej koncert to tyleż zdarzenie artystyczne, co mistyczne.

O swojej sztuce mówi tak: „To właśnie sztuka, a w niej muzyka, jest prawdziwym apostołem jedności, wspólnoty, gdyż łamie wszelkie bariery — mentalne, językowe, rasowe, pokoleniowe, kulturowe czy religijne, udowadniając, że świat jest naczyniem połączonym, a wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Boga, bez względu na Jego Imię.”

ZREALIZOWANO W RAMACH STYPENDIUM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

 

Wydarzenie FB:

https://www.facebook.com/events/1350618321980946

Do posłuchania:

https://www.youtube.com/watch?v=7RkNh8tndtI

 

 

ZAPRASZAMY 🙂