W dniach 11-13 marca odbyło się w klasztorze Pallotynów na Karczówce międzyreligijne spotkanie medytacyjne chrześcijan i buddystów. Wprowadzenie do medytacji ze strony buddystów poprowadził roshi Mikołaj Uji Markiewicz, a ze strony chrześcijańskiej benedyktyn o. Maksymilian Nawara OSB.

Organizatorami tej międzyreligijnej modlitwy na Karczówce były Ośrodek „Melete” oraz Instytut Kultury Spotkania i Dialogu w Kielcach.