Terminy rekolekcji i zapisy pod tym adresem: www.domslowa.pl

Rekolekcje 8-dniowe i weekendy ze Słowem Bożym w rytmie Lectio Divina

W roku 2019 planujemy dwa rodzaje rekolekcji Lectio Divina:

Roczny cykl rekolekcji 3 – dniowych drogą Tajemnic światła (piątek – niedziela).

Tajemnice różańca ciągle tchną świeżością osoby Maryi, która towarzysząc nam na trudnych drogach życia umożliwia zobaczenie światła płynącego od Chrystusa. Nowy cykl czterech weekendowych rekolekcji jest propozycją formacji ciągłej do słuchania Słowa Bożego w codzienności, a zarazem traktowany jako odrębne tematy może stanowić dobrą okazję do przeżycia osobistych dni skupienia.Wejście w codzienność po rekolekcjach ma dokonać się przez trzecią tajemnicę Różańca – Wezwanie do nawrócenia i głoszenie Ewangelii. Uczestnicy otrzymają propozycję tekstów ewangelicznych, prowadzących po drogach codzienności.

 • 15 – 17 marca 2019 – Rekolekcje weekendowe ze Słowem Bożym
  „Tyś jest mój Syn umiłowany…” ( Łk 3,22). Rekolekcje z Janem Chrzcicielem – Przyjacielem Oblubieńca.

Publiczną działalność Pana Jezusa otwiera sam Ojciec, który wypowiada nad swoim Synem słowa miłości i upodobania. Rekolekcje mają za cel wprowadzenie uczestników w tajemnicę Chrztu Pańskiego poprzez Ewangelię św. Łukasza w oparciu o świadectwo Jana Chrzciciela. Wszyscy jako osoby ochrzczone jesteśmy zaproszeni do życia na co dzień łaską chrztu świętego, a więc pełnią dziecięctwa Bożego. W tę aktualizację chrztu możemy wejść przez rozważanie Chrztu Jezusa w Jordanie. Po raz pierwszy słyszymy głos Ojca, już nie w grzmotach, trzęsieniu gór, ogniu, ale w łagodności, na którą wskazuje Duch Święty zstępujący pod postacią gołębicy. Wody Jordanu zapowiadają ożywiające i oczyszczające źródło chrzcielne, w którym zostaliśmy zanurzeni.

 • 26 – 28 kwietnia 2019 – Rekolekcje weekendowe ze Słowem Bożym
  „To, co powie wam, uczyńcie…” (J 2,5). Wesele w Kanie Galilejskiej.

Druga tajemnica światła dokonuje się w Kanie Galilejskiej. Początek znaków Pan Jezus uczynił
w obecności Matki. Jej dyskretna prośba, posłuszeństwo sług, zadziwienie starosty weselnego prowadzi do objawienia chwały Jedynego Oblubieńca, którym jest Jezus Chrystus, Syn Maryi i Syn Boży. Rekolekcje mają za cel wprowadzić uczestników w umiejętność czytania znaków, w odkrywanie obfitości obdarowania, jakie Bóg ma dla każdego z nas.

 • 20 -22 września 2019 – Rekolekcje weekendowe ze Słowem Bożym
  „Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy” (Łk 9,33). Przemienienie na górze Tabor.

Kolejne światło płynie z Oblicza Syna Wybranego. Głos Ojca skierowany jest do uczniów. Autorytet samego Boga ma moc ukształtować serca uczestników rekolekcji do posłuszeństwa. Koresponduje to
z poprzednim zaproszeniem do słuchania, które dokonało się w Kanie Galilejskiej. Rekolekcje mają na celu spotkanie ze Jezusem Chrystusem, który jest Światłością Świata. Podobnie jak uczniowie, po Przemienieniu schodzą z góry tak i uczestnicy są zaproszeni do poniesienia sekretu mesjańskiego.

 • 6 – 8 grudnia 2019 – Rekolekcje weekendowe ze Słowem Bożym
  „Gorąco zapragnąłem tę Paschę zjeść z wami…” (Łk 22, 15). Ustanowienie Eucharystii.

Rekolekcje z Eucharystią mogą dokonywać się za każdym razem, gdy jesteśmy obecni na Mszy świętej. Miłość Syna Bożego idzie tak daleko, że staje się prawdziwym pokarmem i prawdziwym napojem. Pan Jezus dając siebie w taki sposób najsilniej odpowiada na naszą radykalną, ludzką potrzebę pokarmu i napoju. Bezpośredniość tego spotkania jest jak wszechogarniające światło. Celem rekolekcji jest na nowo umiłować Eucharystię tak, by
w Niej odkrywać wszystko. W Nim wszystko ma istnienie. (Kol 1, 17) Głoszenie Ewangelii i wezwanie do nawrócenia odbywają się również przy stole, w czasie posiłków.

 • 5 – 13 października 2019 – Etapy I, II, III i IV oraz Pogłębienie II:
  „W Janowej szkole znaków”.

Rozdziały od 1 do 12 Ewangelii Jana zwane są Księgą Znaków. Rekolekcje prowadzą przez siedem znaków, które czyni Pan Jezus, aby doprowadzić nas do „widzenia” tego, jak Słowo staje się ciałem w codzienności. Trwając przy Jezusie czyniącym znaki odkrywamy jak wiele z nich staje się treścią naszego życia i nabywamy umiejętności widzenia ich w naszej ziemskiej wędrówce. To prowadzi do większego zaufania Bogu, że nigdy nas nie pozostawia i że
w największych nawet ciemnościach choroby czy cierpienia interweniuje w naszej sprawie.