Terminy rekolekcji i zapisy pod tym adresem: www.domslowa.pl

Rekolekcje 8-dniowe, 4-dniowe (kapłańskie) i weekendy ze Słowem Bożym w rytmie Lectio Divina

Program na ROK 2017

 • 3-11 czerwca 2017 – Etapy I- IV oraz pogłębienie:
  „Gesty Jezusa w Ewangelii św. Jana”

Całe Pismo Święte ukazuje wewnętrzny związek słów i gestów Boga. Pierwsze światło tego połączenia odnajdujemy w dwóch opisach stworzenia człowieka. Pierwszy opisuje stwórczą moc Słowa: „I rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka…”. Drugi opis przekazuje stwórczy gest Boga, który lepi z prochu ziemi pierwszego człowieka – Adama, potem z żebra kształtuje pierwszą kobietę. Gesty są bardziej indywidualne. Są „nośnikiem” miłości tam, gdzie brakuje już słów. Rekolekcje te wprowadzają uczestników najpierw do Ogrójca, gdzie Pan Jezus całym sobą zasłania uczniów, całym swoim ciałem chroni wybranych. Następne dni prowadzą przez gesty na Krzyżu by połączyć je z gestami w wieczerniku.
ZAPISZ SIĘ NA POGŁĘBIENIE
ZAPISZ SIĘ NA ETAP I-IV

 • 19-27 sierpnia 2017 – Etapy I- IV oraz pogłębienie:
  „W Janowej szkole znaków.”

Rekolekcje noszą tytuł „W Janowej szkole znaków”. Prowadzą przez siedem znaków, które czyni Pan Jezus, aby doprowadzić nas do „widzenia” tego, jak Słowo staje się w codzienności. Rozdziały od 1 do 12 Ewangelii Jana zwane są Księgą Znaków. Trwając przy Jezusie czyniącym znaki odkrywamy jak wiele z nich staje się treścią naszego życia i nabywamy umiejętności widzenia ich w naszej ziemskiej wędrówce. To prowadzi do większego zaufania Bogu, że nigdy nas nie pozostawia i że w największych nawet ciemnościach choroby czy cierpienia interweniuje w naszej sprawie.
ZAPISZ SIĘ NA POGŁĘBIENIE
ZAPISZ SIĘ NA ETAP I-IV

 • 16-24 września 2017 – Etapy I – IV oraz pogłębienie:
  „Imiona Jezusa w Ewangelii św. Jana”

Poszczególne, pełne dni rekolekcyjne, poświęcone są siedmiu imionom Pana Jezusa, które on sam objawia, wypowiada w formie „Ja jestem…” Celem rekolekcji jest „usłyszenie” na nowo i głębiej w sercu kim jest dla mnie sam Jezus oraz doświadczenie Jego przenikającej i miłującej obecności w życiu. On jest jeden, ale obecny na różne sposoby, korespondujące z naszymi uwarunkowaniami, z naszą ludzką kondycją. Każde z tych imion Jezus objawia w czasie duchowej walki, abyśmy mieli pewność, że JEST przy nas w naszych trudnych sytuacjach: gdy samotność przygniata nas do ziemi Jezus mówi nam , że JEST blisko, gdy nie czujemy się synami/córkami pokazuje,że w Nim jesteśmy dziećmi Bożymi, gdy nie widzimy wyjścia z sytuacji On jest dla nas Bramą, gdy czujemy się bez przewodnika jest Dobrym Pasterzem, gdy łakniemy miłości jest Chlebem Żywym, gdy jesteśmy w ciemności jest dla nas Światłością, gdy czujemy się obumarli – Zmartwychwstaniem i Życiem.
ZAPISZ SIĘ NA POGŁĘBIENIE
ZAPISZ SIĘ NA ETAP I-IV

 • 13-15 października 2017 – Rekolekcje weekendowe ze Słowem Bożym:
  „Ja Jestem krzewem winnym” (J 15,1-11)

Trwanie w Jezusie jako Winnym Krzewie powoduje, że wciąż w naszych duchowych żyłach płynie Jego Krew – Miłość Boża. Dzięki niej nasze relacje z Bogiem i ludźmi są żywe i ożywiają. Zapraszamy do poznania głębi Serca Bożego i oddania się w Jego ręce, abyśmy po oczyszczeniu mogli przynosić owoc obfity. – ZAPISZ SIĘ

 • 10-12 listopada 2017 – Rekolekcje weekendowe ze Słowem Bożym:
  „Posłuchaj córko… Król pragnie twego piękna” (Ps 45 i Łk 1,26-38)

Podążając za Ewangelią Zwiastowania i Psalmem 45ym rozważać będziemy najpiękniejszy moment Wcielenia Słowa Bożego jako zaślubin Boga z ludzkością. Stworzenie ludzkiej Duszy Chrystusa w momencie Zwiastowania sprawiło, że mamy Pośrednika wobec Ojca niczym nie oddzielonego wobec swojego Stworzenia. – ZAPISZ SIĘ

 • 12-16 listopada 2017 – Rekolekcje kapłańskie:
  „Nie nazywam was sługami, ale przyjaciółmi” (J 15,12-17)

Jezus powiedział: „Nie nazywam was sługami, ale nazwałem Was moimi przyjaciółmi, bo oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca” Bycie sługą Słowa na wzór Sługi Pańskiego to ciągłe życie w odniesieniu do Jedynego Kapłana Nowego Przymierza. Ta relacja jest relacją miłości w głębokiej przyjaźni, a nie relacją poddańczego zniewolenia. Bycie sługą Słowa a zarazem przyjacielem Oblubieńca to zadanie i cel prezbitera. Można go osiągnąć jedynie pozostając w relacji miłości, której Źródłem jest złączenie z Chrystusem – Sługą i Kapłanem. W tej właśnie relacji wchodzimy w poznanie Chrystusa i Bożej woli wobec nas i Kościoła. ZAPISZ SIĘ

 • 9-17 grudnia 2017 – Etapy I – IV oraz pogłębienie:
  „Z Maryją w kontemplacji Słowa Bożego”

Rekolekcje od strony treści obejmują najważniejsze wydarzenia z życia Jezusa i Maryi. Przy Maryi i przez Nią wchodzimy w relację z Żywym Słowem. Droga rekolekcji prowadzi od Nazaretu, gdzie ma miejsce Zwiastowanie, gdzie Słowo stało się ciałem, poprzez dom Zachariasza, Betlejem, Świątynię, Kanę Galilejską, Krzyż, aż do Wieczernika – w ten sposób przyglądamy się wzajemnej relacji Jezusa i Jego Matki ucząc się sposobu przebywania z Bogiem w zwykłym życiu. To ona tworzy dla nas przestrzeń słodyczy i miłości, w którą chętnie zstępuje Duch święty, aby uobecnić i zaktualizować w nas Słowo Boże. Przez Maryję nasze człowieczeństwo staje się bardziej Chrystusowe, bardziej Boże.
ZAPISZ SIĘ NA POGŁĘBIENIE
ZAPISZ SIĘ NA ETAP I-IV