Opiekunem duchowym uczestników rekolekcji „Lectio Divina” jest Pallotyn, ks. Kazimierz Stasiak SAC. Wszelkie pytania w kwestii udziału w rekolekcjach można kierować do ks. Kazimierza telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

tel. +48 602 328 852
e-mail: lectiodivina@domslowa.pl