LECTIO DIVINA

Pełna informacja o rekolekcjach na stronie www.domslowa.pl.

Lectio Divina (łac. pobożne, duchowe czytanie) – to forma modlitwy przechodzącej w sposób życia, oparta na pogłębionej lekturze tekstów biblijnych. Stanowi ona część tradycji Kościoła katolickiego.
Rozwinęła się w okresie późnego średniowiecza, by później zaniknąć na wiele wieków. Lectio Divina jako forma modlitwy zakonnej i poza-zakonnej zaczęła odradzać się w XX w. Sobór Watykański Drugi w Konstytucji dogmatycznej o Objawieniu Bożym „DEI VERBUM”. Słowo Boże postawione w centrum codzienności porządkuje ją i oczyszcza z chaosu i z niepokoju. Staje się punktem odniesienia w  rozeznawaniu codziennych wyborów. Uczy szukania woli Bożej i odpowiadania na nią. Wychowuje do kontemplacji pośród codzienności.