LECTIO DIVINA

Pełna informacja o rekolekcjach na stronie www.domslowa.pl.

Lectio Divina (łac. pobożne, duchowe czytanie) – to forma modlitwy przechodzącej w sposób życia, oparta na pogłębionej lekturze tekstów biblijnych. Stanowi ona część tradycji Kościoła katolickiego.
Rozwinęła się w okresie późnego średniowiecza, by później zaniknąć na wiele wieków. Lectio Divina jako forma modlitwy zakonnej i poza-zakonnej zaczęła odradzać się w XX w. Sobór Watykański Drugi w Konstytucji dogmatycznej o Objawieniu Bożym „DEI VERBUM”. Słowo Boże postawione w centrum codzienności porządkuje ją i oczyszcza z chaosu i z niepokoju. Staje się punktem odniesienia w  rozeznawaniu codziennych wyborów. Uczy szukania woli Bożej i odpowiadania na nią. Wychowuje do kontemplacji pośród codzienności.

Wspólnota księży Pallotynów na Karczówce prowadzi rekolekcje w rytmie Lectio Divina od jesieni 2014 roku.
Proponujemy weekendy ze Słowem Bożym oraz dłuższe rekolekcje w oparciu o dwa cykle:

1. Droga wg programu CFD Księży Salwatorianów w Krakowie: „Cztery Ewangelie jako cztery etapy dojrzewania chrześcijańskiego”. Wybrane fragmenty słowa Bożego prowadzą kolejno przez Ewangelie św. Marka, św. Mateusza, św. Łukasza, św. Jana będące kolejnymi etapami (I – IV) rekolekcji 8-dniowych

2. Droga pogłębienia Lectio Divina „O Słowie życia” wg programu opracowanego w oparciu o Ewangelię Janową, listy św. Jana oraz Apokalipsę. Pierwszym etapem tej drogi są 5-dniowe rekolekcje z Maryją (stopień I) jako tą, która uczy słuchać Słowa zachowując (składając) Je w swym sercu. Dalsze etapy to podążanie przez Ewangelię św. Jana jak przez Księgę Imion Jezusa (stopień II), Księgę Znaków (stopień III) i Księgę Gestów (stopień IV). Jesteśmy prowadzeni do ostatniego etapu zjednoczenia z Jezusem jako Jedynym Słowem. (Stopnie I-V)