Księża Pallotyni z Karczówki wraz ze Scholą Cantorum Kielcensis zapraszają wszystkich Państwa na Koncert – Kantata o Bożym Umęczeniu – 17 kwietnia 2019 r. (środa) o godzinie 18.30 w Kościele św. Karola Boromeusza (po Mszy Świętej o 18.00). Po koncercie zapraszamy wszystkich na wspólne rozmowy i mały poczęstunek do klasztornego Refektarza.

Kantata o Bożym Umęczeniu, to koncert pasyjny przygotowany przez zespół Schola Cantorum Kielcensis, działający przy kieleckiej Katedrze pod kierunkiem S. Hanny Szmigielskiej OSB.

To całkowicie autorski projekt, dla którego inspiracją stało się arcydzieło liryki późnego średniowiecza z 1488 r. Władysława z Gielniowa – Żołtarz Jezusów, czyli piętnaście rozmyślań o Bożym Umęczeniu. Medytacjom tym towarzyszyć będą responsoria gregoriańskie, opracowania polifonicznie, fragmenty z Ewangelii w szesnastowiecznym tłumaczeniu czytane przez aktora Marcina Brykczyńskiego, a także instrumenty dawne – cytra i viola da gamba.

Dla lepszego odbioru Kantaty przygotowane będzie wydawnictwo w pięknej graficznej formie, które trafi do rąk wszystkich obecnych.

Więcej informacji wydarzenia znajdziecie Państwo pod linkiem: http://scholacantorum.eu/wydarzenia/kantata-o-bozym-umeczeniu/

DO ZOBACZENIA 🙂