W dniach 5-6 października b.r. w klasztorze Pallotynów na Karczówce odbyły się konsultacje diakonijne Polskiej Rady Ekumenicznej. W ponad 20 osobowym składzie przedstawiciele Kościoła ewangelicko-metodystycznego, polskokatolickiego, ewangelicko-reformowanego, ewangelicko-augsburskiego, prawosławnego, rzymskokatolickiego oraz Starokatolickiego Kościoła Mariawitów debatowali na temat diagnozowania współczesnych problemów pomocy osobom ubogim, wykluczonym, bezdomnym. W spotkaniu zorganizowanym z pod przewodnim hasłem „Pomoc, ale jaka” wzięli również udział przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kielcach, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.