Akt chrztu /zaświadczenie o chrzcie świętym/ dzieci które otrzymały sakrament chrztu w Klasztorze na Karczówce, można otrzymać tylko w parafii Św. Wincentego Pallotiego na ulicy Fosforytowej 6.

W godzinach otwarcia kancelarii:

poniedziałek i czwartek w godzinach 16.00 do 17.50

oraz w sobotę od 10.00 do 12.00

OBJAŚNIENIE

Księgi chrzcielne znajdują się zawsze w parafii. Klasztor Karczówka oraz kościół rektoralny znajdują się na  terenie parafii świetego Wincentego Pallotiego.