Osoby zainteresowane udziałem w rekolekcjach z postem św. Hildegardy na Karczówce prosimy o kontakt pocztą elektroniczną pod adresem: info@karczowka.com lub telefonicznie pod nr kom. 784 507 884 (kontakt tel. w godzinach 9.00-17.00).

Dla wszystkich, którzy poszukują jedynie informacji na temat samego charakteru postu i jego właściwości medycznych, postaramy się udzielić odpowiednich wskazówek lub przekierujemy do osób i instytucji posiadających najszerszą wiedzę na ten temat.

Zapisy przez poniższy formularz:

Wyrażam zgodę na przechowywanie powyższych informacji wyłącznie dla celów przygotowania i przeprowadzenia postu.