Klasztor Księży Pallotynów na Karczówce zaprasza do udziału w kolejnym Formacyjnym Kursie Parafialnych Rad Duszpasterskich. Termin najbliższego kursu to 17-18 czerwca 2016 roku. Celem kursu jest przygotowanie członków parafialnych rad duszpasterskich do świadomego i aktywnego udziału w życiu parafii. Adresatami przedsięwzięcia są całe rady parafialne wraz z proboszczem. Czas trwania kursu to 10 godzin. Organizatorami warsztatów są: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC oraz Księża Pallotyni z Karczówki. Kurs został objęty patronatem Komisji Duszpasterskiej Konferencji Episkopatu Polski. Zajęcia poprowadzą wykładowcy akademiccy UKSW, zakonnicy, duchowni oraz osoby świeckie.

Zainteresowanych udziałem prosimy o kontakt mailowy: info@karczowka.com bądź telefoniczny: 784-507-884. W sprawie merytorycznych treści kursu prosimy o kontakt z Ks. Wojciechem Sadłoniem SAC (022 618-64-68; w.sadlon@iskk.pl).