DUCHOWOŚĆ

Żyjąc we wspólnocie staramy się przyjmować ideały naszego świętego Założyciela św. Wincentego Pallotiego. Staramy się żyć nimi, ożywiając wiarę i miłość wśród katolików, budzić w nich głębokie przeświadczenie o ich osobistym powołaniu do apostolstwa oraz przynaglać ich do realizacji tego powołania. Pragniemy wzmacniać jedność wśród katolików i zachęcamy ich do zespalania podejmowanej przez siebie działalności w Kościele, aby posłannictwo stało się bardziej skuteczne. Krocząc razem drogami miłości wychodzimy do człowieka, pielęgnując w nim pierwsze błogosławieństwo Boga o jego wyjątkowości, popierając jedność i solidarność wśród wszystkich.  Podejmujemy głoszenie zbawczego orędzia tym, którzy go jeszcze nie znają, i dokładamy starań, by wśród wszystkich chrześcijan utrzymywało się żywe zainteresowanie misjami. Naszym życiem jest ciągły dialog ze światem zauważanie potrzebujących i towarzyszenie wszystkim, aby mogli żyć zgodnie z wymaganiami ludzkiej godności, w sprawiedliwości i pokoju. Przyjmując błogosławieństwo Boże przez wspólnotowe życie, modlitwę, ofiarę i dobre uczynki staramy się wspierać każdego komu bliskie jest otwarcie na różne kultury, narody aby w zmieniającym się czasie być znakiem Bożej obecności.

W klasztorze na Karczówce oprócz wspólnotowych /wewnętrznych praktyk duchowych/ podejmujemy praktyki pogłębiające rozwój duchowy człowieka. Przyjmują one naukę modlitwy głębi /kontemplację chrześcijańską/, rekolekcje połączone  z oczyszczaniem ciała i umysłu /rekolekcje z postem św. Hildegardy/, modlitwę słowem zapisanym w Biblii w formule „Lectio Divina”. Każdemu staramy się zaproponować przestrzeń spotkania ze sobą samym i Bogiem.  Dlatego bliska jest nam adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa w ciszy, gdzie otwieramy się na słuchanie Boga.

Powszechnym powołaniem każdego człowieka jest powołanie do prawdy i dobra. Dlatego proponujemy podejmowanie wspólnej drogi. Służy temu Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego, które jest otwarte dla wszystkich członków Ludu Bożego; duchowieństwo, instytuty życia konsekrowanego i każdego człowieka. W skład Zjednoczenia wchodzą od momentu swego powstania: wspólnota księży i braci znane pod nazwą Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, Kongregacja Sióstr Apostolstwa Katolickiego i Kongregacja Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego. Do nich, po otrzymaniu należnego zatwierdzenia, dołączyły się także inne wspólnoty o różnych nazwach, które uznają, że są również inspirowane ideałami św. Wincentego Pallottiego. Instytuty te, czy to założone przez św. Wincentego Pallottiego, czy też ukonstytuowane później w różnych czasach, oddają się  urzeczywistnianiu zadań Zjednoczenia aby stanowić JEDNO w służbie dobra, miłości i prawdy. Dlatego staramy się żyć tak, aby rozpalać miłość i ożywiać wiarę. Żyjące jednym i tym samym duchem i oddane wspólnym zadaniom apostolskim wspólnoty stanowią jedno ciało moralne, będąc na drodze miłości w służbie Jedności w naszym Panu Jezusie Chrystusie.

Jan Oleszko SAC, Rektor Klasztoru na Karczówce