W dniach od 18 do 25 lipca 2021 r. w Domu Rekolekcyjnym na Karczówce odbywają się rekolekcje Stowarzyszenia Najświętszej Rodziny przy Zgromadzeniu Sióstr Nazaretanek, prowincji warszawskiej. Rodziny są z całej Polski. Tematyka rekolekcji skoncentrowana jest wokół św. Józefa. Konferencje opierają się na liście papieża Franciszka „Patris corde”.  Czas rekolekcji połączony jest z wypoczynkiem na pięknej ziemi kieleckiej. 

Wszystkie rekolekcje organizowane w czasie tych wakacji są szczególnym czasem świętowana, ponieważ Stowarzyszenie Najświętszej Rodziny obchodzi w tym roku 25 lat swego istnienia.

Bardzo dziękujemy Gospodarzom tego miejsca, Księżom Pallotynom, za serdeczne przyjęcie i otwartość na rodziny!!! 

www.nazaret.opoka.net