Teatralne wakacje na Karczówce

Karczówka-Studio-Perspektywa ogłasza otwarty nabór do wakacyjnego projektu teatralnego „Elementarz Pana Cogito” na podstawie wierszy Zbigniewa Herberta. Prowadzenie warsztatów i opieka artystyczna: Szczęsny Wroński.Studio zaprasza pasjonatów pracy aktorskiej, reżyserskiej, muzyków, kompozytorów, plastyków, scenografów do wspólnej realizacji artystycznej. Bezpłatne warsztaty odbywały się będą w lipcu w terminach ustalonych na spotkaniu organizacyjnym. Zwieńczeniem projektu będzie pokaz spektaklu warsztatowego na Karczówce 28 Więcej…

„Rozmawiajmy wierszami” – trzecia edycja spotkania literackiego na Karczówce

Za nami kolejna, trzecia już edycja spotkania poetyckiego z cyklu „Rozmawiajmy wierszami”. Głównym założeniem proponowanej imprezy literackiej jest budowanie dialogu za pomocą tekstów poetyckich oraz stworzenie dla młodych twórców miejsca, w którym mogą dzielić się swoim indywidualnym postrzeganiem rzeczywistości. W ramach spotkania, które prowadził opiekun Studia-Karczówka-Perspektywa – Szczęsny Wroński – poeci dyskutowali na temat idei stworzenia pisma kulturalno-literackiego. Więcej…

Warsztaty ojcowskie „Bliżej – pełna łączność”

W sobotę 8 czerwca w klasztorze Księży Pallotynów na Karczówce odbyły się warsztaty „Bliżej – pełna łączność”. Są one skierowane do ojców, którzy chcą wzmocnić swoje relacje z dziećmi. Organizowane przez Tato.Net warsztaty poprowadził trener Marcin Lewandowski. Celem prowadzonych zajęć było przekazanie metod pogłębiania relacji ojciec-dziecko. Formuła warsztatów Tato.Net opiera się na czterech filarach efektywnego ojcostwa, do których zalicza się: Więcej…

Promocja książki Ryszarda Kozieja

„Modlitwa, zachwyt, pokora. Franciszkanizm w poezji Młodej Polski” – taki tytuł nosi wydana dzięki wsparciu Karczówki książka autorstwa Ryszarda Kozieja – kieleckiego dziennikarza radiowego, doktora nauk humanistycznych, literaturoznawcy, autora programów kulturalnych, reportaży i audycji dokumentalnych w Polskim Radiu Kielce. Księża Pallotyni z Karczówki zaprosili kielczan na promocję tego wydawnictwa w niedzielę 26 maja. W ramach wydarzenia w klasztornym Więcej…

Papieski Integracyjny Bieg Przełajowy Karczówka 2013

W czwartek, 23 maja, na wzgórzu Karczówka odbył się Papieski Integracyjny Bieg Przełajowy. Jego organizatorami byli: Świętokrzyskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Sprawni Razem” oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 17 im. Karola Wojtyły w Kielcach. W przygotowanie wydarzenia aktywnie włączyli się księża Pallotyni z Karczówki. W biegu uczestniczyło blisko 150 osób – w tym dzieci i młodzież z kieleckich szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz młodzież z niepełnosprawnością Więcej…

Koncert w ramach festiwalu ANIMA MUNDI

W piątek, 24 maja w kościele św. Karola Boromeusza na Karczówce odbył się koncert w ramach dwudziestej czwartej edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Sakralnej ANIMA MUNDI, organizowanego przez Kieleckie Centrum Kultury. Księża Pallotyni z Karczówki, którzy od lat współpracują z organizatorami festiwalu ANIMA MUNDI, gościli tym razem międzynarodowy żeński kwartet wokalny Ensemble Peregrina w składzie:  Agnieszka Budzińska-Bennett, Kelly Landerkin (USA), Lorenza Więcej…

Muzyczna majówka na Karczówce

15 maja po wieczornej mszy świętej w wirydarzu klasztoru na Karczówce odbył się koncert pochodzącego z Łucka na Ukrainie zespołu Złota Nuta. Koncert poprzedziło wspólne śpiewanie Litanii Loretańskiej do N.M.P. Muzycy wykonali klasyczne, śpiewane a capella pieśni sakralne, a także tradycyjne pieśni folklorystyczne z różnych regionów Europy. Po koncercie Księża Pallotyni z Karczówki zaprosili wszystkich uczestników koncertu do wspólnego grillowania w niezwykle klimatycznej Więcej…

Rozmawiajmy wierszami – kolejna edycja spotkania literackiego

W sobotę, 13 kwietnia w klasztorze pallotynów na Karczówce odbyła się kolejna edycja spotkania literackiego z cyklu „Rozmawiajmy wierszami”.  Uczestniczyło w nim ponad dwudziestu poetów. Znaleźli się wśród nich twórcy związani z Kołem Młodych SPP oraz ZLP w Krakowie: Małgorzata Jaźwa, Celina Woryna, Marta Różańska, Jakub Szatko, Roman Burza, Grzegorz Gniady, a także pochodzący z Kielc początkujący twórcy poezji, m.in: Więcej…

Seminarium i wystawa studentów Politechniki Świętokrzyskiej

W dniu 5 kwietnia w refektarzu klasztoru księży Pallotynów na Karczówce odbyło się seminarium podsumowujące realizację projektów inwentaryzacyjnych i renowatorskich Studenckiego Koła Naukowego „Arkada” z Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, podczas 15-lat działalności. Było ono również okazją do podsumowania 10 lat współpracy Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Księży Pallotynów z Karczówki, z Katedrą Architektury i Urbanistyki Politechniki Świętokrzyskiej. W seminarium uczestniczyli przedstawiciele władz Politechniki Więcej…