HILDEGARDA 2019 NA KARCZÓWCE

Wzorem lat ubiegłych takżę w roku 2019 w Klasztorze Księży Pallotynów na Karczówce odbędą się posty według św. Hildegardy z Bingen połączone z rekolekcjami duchowymi. Tygodniowy pobyt to ciekawa propozycja zarówno dla osób, które mają problemy ze zdrowiem, jak również tych, którzy poszukują oczyszczenia ciała i ducha. Unikatowy program rekolekcji z postem został stworzony w oparciu o nauki św. Hildegardy z Bingen – żyjącej w średniowieczu jednej z najbardziej niezwykłych i charyzmatycznych kobiet chrześcijaństwa. W trakcie całego tygodniowego pobytu duchowo-terapeutycznego, zarówno lekarz, jak i opiekun duchowy są do stałej dyspozycji uczestników. Podczas postu poruszane są tematy wartościowego odżywiania i skutecznego oczyszczania organizmu, wzmocnienia psychicznego, sposobów radzenia sobie ze stresem, umiejętności zamiany negatywnych nawyków na dobre, a także budowania zdrowych relacji z innymi ludźmi. Jego celem jest pozytywna zmiana życiowa, zarówno zdrowotna, jak i duchowa. Służy temu również niepowtarzalna atmosfera pobytu na Karczówce.
Czytaj dalej


Rekolekcje biblijne Lectio Divina


12 – 14 października 2018 – Rekolekcje weekendowe ze Słowem Bożym
„Oto Baranek Boży”. (J 1,19-39)
Rekolekcje z Janem Chrzcicielem – Przyjacielem Oblubieńca.

Pierwsza chwila chrześcijańskiego powołania to rozpoznać Baranka i pójść za Nim. Chodzi o to, by pójść za Jezusem ufając MU bez reszty, dlatego że jest Barankiem i że jest to tajemnica miłości i miłosierdzia. Rekolekcje wprowadzają nas w łagodność Chrystusa, jako Baranka gładzącego grzech świata, Baranka, który jest Ofiarą przebłagalną. Jan Chrzciciel zapytany przez kapłanów i lewitów z Jerozolimy nie zaparł się i wyznał: „Ja nie jestem Mesjaszem”. Całe jego życie stało się znakiem wskazującym na Jedynego Baranka, na Jedynego Oblubieńca. Rozważany fragment należy do Cyklu Baranka w Ewangelii św. Jana. Poprzednik Jezusa udziela odpowiedzi na pytanie, które zadał Abrahamowi Izaak:
Izaak odezwał się do swego ojca Abrahama: «Ojcze mój!» A gdy ten rzekł: «Oto jestem, mój synu» – zapytał: «Oto ogień i drwa, a gdzież jest jagnię na całopalenie?» Abraham odpowiedział: «Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój». I szli obydwaj dalej. (Rdz 22, 7-8).
Dajmy się poprowadzić Barankowi dokądkolwiek pójdzie…


RODO

Zgodnie z art.11 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim (wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018 r.) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni), z siedzibą w Kielcach przy ul.Pl. Karczówka- Klasztor 1

2. Z administratorem można skontaktować się telefonicznie- nr tel. 784-507-884 lub mailowo: info@karczowka.com

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapisu (rejestracji) na kurs przedmałżeński zgodnie z art.7 ust.1 pkt.6) Dekretu.

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby będące zaangażowane w rejestrację na kurs.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia kursu.

6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z Dekretem.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych uniemożliwi zapisanie się na kurs.


Bieg charytatywny dla Adama – Pallotyńska 12

pallotyńska 12

Bieg „Pallotyńska 12” jest częścią szeroko zakrojonej akcji pomocy dla chorego na złośliwą odmianę białaczki 28-letniego Adam Pawlikiewicza. Odbywają się mecze, licytacje, w każdy możliwy sposób staramy się zebrać fundusze, by uratować życie kolegi. Chemioterapia zastosowana w Świętokrzyskim Centrum Onkologii pozwala chwilowo zatrzymać rozwój choroby. Wyleczenie jest możliwe, ale zabiegi wykonywane są za granicą w prywatnych klinikach, co wiąże się z kosztami przekraczającymi możliwości finansowe rodziny Adama.
Bieg rozpocznie się 24 czerwca 2018 około godziny 14-tej. Dystans to 12km. Trasa prowadzi przez Karczówkę, wzgórze Dalnia, kamieniołom Grabina, wzgórze Brusznia po Pietraszek, wraca przez Grabinę i Dalnię na Karczówkę. Limit to 2 godziny. O 16-tej odbędzie się dekoracja zwycięzców i mała niespodzianka.
Informacje dostępne:

na Facebook: @pallotynska12, @pomagamnietylkogadam,

oraz bezpośrednio na www.elektornicznezapisy.pl/event/2845


6 MAJA 2018 (NIEDZIELA) godz. 19:00 – FLORES ROSARUM – KONCERT „MUZYKA PANIEN BENEDYKTYNEK”

Jak wyglądało życie muzyczne Benedyktynek? Czy siostry zajmowały się muzyką poza nabożeństwami i oficjum? Jak spędzały wolny czas?

Na te pytania dają nam odpowiedź archiwalia muzyczne, które znajdujemy w klasztorach benedyktyńskich w Staniątkach, Sandomierzu i Jarosławiu. Poznamy muzykę, która była uprawiana w czasie baroku w żeńskich klasztorach polskich panien Benedyktynek, muzykę niemal dotąd nieznaną, a świadczącą o bardzo wysokim poziomie życia muzycznego sióstr. Są to utwory pisane na szczególne święta, niektóre w bardzo rozbudowanej obsadzie, ale znajdziemy też pośród nich pieśni, pisane dla duchowej rozrywki sióstr – solowe pieśni lub duety z towarzyszeniem basso continuo. Zajrzyjmy na chwilę za klauzurę i zasmakujmy trochę tego niezwykłego, zakrytego przed oczami postronnych świata… Czytaj dalej


#JakaTy – Warsztaty dla Kobiet – o tożsamości, emocjach i zmianie – 14.04.2018

Warsztaty pozwolą odkryć własną kobiecą tożsamość, poczucie wartości i akceptacji siebie. Pomogą zobaczyć jaki mamy wpływ na rzeczywistość i dlaczego nie lubimy zmian. Będzie to czas inspirujących spotkań z innymi kobietami, rozmów, ćwiczeń wraz z dawką konkretnej wiedzy.

Prowadzenie: Magdalena Delipacy, psycholog

Czas i miejsce: 14.04.2018r, Klasztor Karczówka, Kielce

Start o godzinie 9.00, zakończenie około 15.

Zapisy oraz wszelkie dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 500 503 224,

email: m.delipacy@gmail.com

Koszt udziału w warsztatach: 50 pln


TRIDUUM PASCHALNE NA KARCZÓWCE

WIELKI CZWARTEK

  • 18:00 – Msza Wieczerzy Pańskiej.

Adoracja Pana Jezusa oraz spowiedź do godziny 24:00.

WIELKI PIĄTEK

Adoracja Pana Jezusa od godziny 10:00;

  • 18.00 – /Mój i Twój Bóg – spotkanie z męką Pana/
  • 18.45 – Liturgia Wielkiego Piątku.

 Adoracja Pana Jezusa w grobie do godziny 24.00.

WIELKA SOBOTA

Święcenie pokarmów od godziny 9:00 do 13:30 – co pół godziny.

  •  19.00 – Liturgia Wigilii Paschalnej.

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 

  • .6:00 – Procesja i Msza św. Rezurekcyjna
  • 10.00, 12.00, 18.00 – Msze święte

 Sakrament pokuty i pojednania:

  • czwartek od godziny 19.00 do 24.00
  • piątek od godziny 19.00 do 24.00
  • sobota od godziny  9.00 do 13.30

#JakaTy – Warsztaty dla Kobiet – o tożsamości, emocjach i zmianie.

Warsztaty pozwolą odkryć własną kobiecą tożsamość, poczucie wartości i akceptacji siebie. Pomogą zobaczyć jaki mamy wpływ na rzeczywistość i dlaczego nie lubimy zmian. Będzie to czas inspirujących spotkań z innymi kobietami, rozmów, ćwiczeń wraz z dawką konkretnej wiedzy.

Prowadzenie: Magdalena Delipacy, psycholog

Czas i miejsce: 24.03.2018r, Klasztor Karczówka, Kielce

Start o godzinie 9.00, zakończenie około 15.

Zapisy oraz wszelkie dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 500 503 224,

email: m.delipacy@gmail.com

Koszt udziału w warsztatach: 50 pln


Noc Konfesjonałów u Pallotynów

Wkroczyliśmy w okres Wielkiego Postu, a tym samym w czas przygotowań do świat Wielkiej Nocy. Współcześnie zaobserwować można znaczące zmiany priorytetów i zachowań, kiedy pośpiech i sprawy bieżące powodują odsunięcie rzeczywistości duchowej na dalszy plan.

Mając to na uwadze już po raz 9. zapraszamy do wzięcia udziału w duszpasterskiej akcji Noc Konfesjonałów, która została zapoczątkowana 2 kwietnia 2010 roku. Wydarzenie to przynosi owoce duchowe osobom żyjącym na peryferiach wiary, u których tli się jeszcze tęsknota za Bogiem.

Zapraszamy na Karczówkę

29.03.2018 Wielki Czwartek od 20:00 do 24:00

30.03.2018 Wielki Piątek od 20:00 do 24:00

31.03.2018 Wielka Sobota od 9.00 do 15.00