W dniu 14 listopada w klasztorze Pallotynów na Karczówce odbyła się uroczystość z okazji 90-lecia działalności Sióstr Salezjanek w Polsce. Spotkanie na Karczówce poprzedziła okolicznościowa Msza św., którą odprawił J.E. ks. Biskup Kazimierz Ryczan w Kościele Garnizonowym p.w. Matki Bożej Królowej Polski.

Siostry Salezjanki z Kielc gościły przedstawicieli władz miasta z Prezydentem Wojciechem Lubawskim i wice-prezydentem Andrzejem Sygutem na czele. Radę Miasta reprezentował Jacek Nowak. W kolacji uczestniczyła także Siostra Inspektorka Teresa Czekała – przełożona Sióstr Salezjanek Inspektorii Warszawskiej oraz zaproszeni kapłani, m.in. ks. Jan Oleszko Rektor wspólnoty Pallotynów z Karczówki i siostry zakonne ze zgromadzenia salezjanek.